Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu 123baby.sk

 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
  Objednávky realizované cez túto internetovú predajňu sa považujú za záväzné. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Platobné podmienky


 • - Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.123baby.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky.
  - Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
  1. v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou DPD
  2. v rámci SR - Slovenská pošta
  3. osobný odber v kamennej predajni  MR shop, OC Juh Jurkoviča 2830, Topoľčany 955 03
  Tovar zasielaný  na dobierku: úhrada sa realizuje pri preberaní tovaru kuriérskej službe.
  Bankový prevod : Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme vystavenú faktúru , číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB - SK67 0200 0000 0028 6886 3854
  Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
    
   Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné a radi by sme Vás upozornili, že akcie a ceny v kamennom obchode sa nemusia zhodovať s akciami a cenami v našom e-shope.
  Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenskej republiky:
   Náklady na dodanie tovaru - preprava sa účtuje 5,50€ + 1,00€ dobierkový príplatok .Dobierka je finančná služba poskytovaná prepravcom , ktorú prepravca spoplatňuje. To znamená ,že ak chcete za Vašu objednávku platiť priamo pri preberaní tovaru kuriérovi , je nutné Vám poplatok za dobierku účtovať. Prepravná spoločnosť túto službu spoplatňuje , pretože úkony súvisiace s touto službou nie su zadarmo- manipulácia s hotovosťou, zúčtovanie finančnej transakcie, poplatky za bankové transakcie, atď...
   Cena v prípade ťažkého, alebo rozmerného nábytku (tovaru) sa môže líšiť - cena je rátaná individuálne, podľa váhy objednaného tovaru.

  POZOR ZMENA!
  Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali o zmene doručovania pri drevených produktoch - nábytkové zostavy, skrine, komody. Tento typ tovaru neposielame kurierom z dôvodu častého poškodenia pri preprave. Je možné len osobné vyzdvihnutie na našej predajni MR Shop v Topoľčanoch.
 • Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Dodacie podmienky

 • Spôsoby dodania
 • Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  -zasielanie prepravnou službou DPD
  -zasielanie Slovenskou poštou na adresu či priamo na poštu
  -osobný odber
 • Tovar je zasielaný  na dobierku, v čo možno najkratšom čase - podľa dostupnosti tovaru. O termíne dodania Vás budeme informovať telefonicky, alebo e-mailom.

Reklamačné podmienky

 • Pred prebratím zásielky od kuriéra je zákazník povinný zistiť, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný spísať zápis o poškodení s kuriérskou službou a následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený dopravou. O takomto poškodení je zákazník povinný okamžite informovať dopravcu aj predávajúceho, aby predávajúci mohol túto situáciu následne riešiť s kuriérskou službou. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť dopravca.
 • Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že je tovar ponúkaný v nižšej cene (v akcii) a vykazuje závadu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a záručná doba sa na túto závadu nevzťahuje.
 • Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.
 • V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledovne:
  Zákazník si môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to bez zbytočného odkladu. K posúdeniu reklamácie je zákazník povinný zaslať chybný výrobok (po dohode len chybnú časť) na adresu predávajúce spolu s dokladom o kúpe (dodací list, faktúra), záručným listom a s popisom reklamácie. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
  - názov reklamovaného tovaru
  - dátum kúpy
  - dôvod reklamácie
 • Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, preťažovaním a nesprávnou manipuláciu a skladovaním. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.V prípade zistenia výrobnej chyby bude táto bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
reklamacia_1654763084.pdf

Názov a adresa orgánu dozoru, alebo dohľadu

 • Názov a adresa orgánu dozoru, alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa obchodu podlieha:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, 949 01 Nitra
  Telefón: 037/77220001
  Fax:     037/ 7720024
  e-mail: nr@soi.sk

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14  dní odo dňa  prevzatia tovaru. V  takom prípade, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (podľa nižšie priloženého vzoru)
  - kontaktujte predávajúceho 0907 626 037 - predajňa
  -tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  -nepoužitý
  -nepoškodený
  -kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  Tovar treba zaslať na adresu prevádzkovateľa, nie však ako zásielku na  dobierku. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o  odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátený). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
 • Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14  dní odo dňa  prevzatia tovaru. V  takom prípade, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (podľa nižšie priloženého vzoru)
  - kontaktujte predávajúceho 0907 626 037

  tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  nepoužitý
  nepoškodený
  kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  Tovar treba zaslať na adresu prevádzkovateľa, nie však ako zásielku na  dobierku. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o  odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátený). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
  Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu spotrebiteľ  (kupujúci)
 • Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Taktiež spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Komu: MR - Shop , OC - Juh ,D. Jurkoviča 2830, Topoľčany 955 03 , 0907 626 037
 • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ( vypísať konkrétny tovar)
 • Dátum objednania
 • Dátum prijatia
 • Meno a  priezvisko spotrebiteľa
 • Adresa spotrebiteľa
 • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 • Dátum
FORMULaR-PRE-VRaTENIE-TOVARU.doc

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@123baby.sk
 • Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  -ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  -ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

Ochrana osobných údajov

MR - Shop, ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje v komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.123baby.sk  Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Kontakt

Fakturačná adresa: MR - Shop, Rešetková Miroslava
                             M.Benku 2430/12
                             Topoľčany 955 03
IČO: 43 231 675
DIČ: 10077009021

Prevádzka : MR - Shop
                  OC - Juh , D. Jurkoviča 2830
                  Topoľčany 955 03
                  0907 626 037
www.123baby.sk
e-mail:info@123baby.sk